Checkout på Grane

Flere har efterspurgt et kursus i at kunne betjene Grane. Idet der vil indgå praktisk sejlads med Grane skal jeg vide hvor mange som har interesse i kurset.

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til kasserer@seahorse.dk.

Vi kommer til at:

  • Øve sejlads
  • Havnemanøvrer
  • Mand over bord
  • Opankring
  • Finde vrag med sonar/scanner – forberedelse og praktiske øvelser
  • Klargøring før en tur – aflevering efter en tur
  • … jeg finder nok på mere
     

Kurset er et supplement til speedbådscertifikatet. Kun hvis du enten har eller er ved at tage speedbådscertifikat er dette kursus relevant for dig.

Idet der skal sejles med Grane kommer der udgifter til brændstof og transport af Grane.